d
Follow us

Erfaren advokat. Klientfokuseret tilgang.

w

RSN Advokatfirma er specialiseret i skatteret, momsret og afgiftsret samt retsområder styrende herfor og i tilknytning hertil. RSN Advokatfirma har betydelig erfaring med rådgivning og klagesags- og retssagsførelse inden for sine forretningsområder.

 

RSN Advokatfirma bistår bl.a. i sager vedrørende:

  • Tvister med Skattestyrelsen, Momsstyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen m.fl. og indbringelse af afgørelser for Landsskatteretten.
  • Indbringelse af afgørelser fra Landsskatteretten og skatteankenævn til domstolene.
  • Skatterådgivning, momsrådgivning og afgiftsrådgivning, herunder gerne inden dispositionerne foretages.
  • Straffesager, herunder før og/eller efter sigtelse, i forbindelse med skattesager, momssager og afgiftssager.
  • Generel juridisk bistand inden for forretningsområderne som offentlig ret, erhvervsret og selskabsret, herunder rådgivning og førelse af klagesager, retssager og voldgiftssager.

 

Rasmus Smith Nielsen har i mange år arbejdet med skatte-, moms- og afgiftsret og offentlig ret samt arbejdet med erhvervs- og selskabsret. Sin arbejdserfaring har Rasmus Smith Nielsen bl.a. fra Landsskatteretten og Skatteministeriet samt fra advokatfirmaer og internationale revisions- og rådgivningsfirmaer.

Han har tillige været konstitueret byretsdommer og eksternt ansat ved Revisornævnet.

Ved siden af sit arbejde har Rasmus Smith Nielsen undervist i forfatningsret, menneskeret, forvaltningsret, skatteret og EU-ret ved Københavns Universitet. Han har skrevet en række videnskabelige artikler inden for disse områder.

Han har ført og fører tillige en række retssager ved domstolene og klagesager ved Landsskatteretten inden for skatteret i samvirke med andre retsgrundlag.

Rasmus Smith Nielsen har derfor stor indsigt i krydsfelterne og samvirket mellem skatte-, moms- og afgiftsret samt bl.a. selskabsret, forfatningsret, EU-ret, forvaltningsret, herunder skatteforvaltningsret, familieret, strafferet og erstatningsret.

Han vil derfor både i klagesager, i retssager og ved rådgivning kunne yde en såkaldt juridisk 360-graders tilgang og tage højde for fx økonomiske, personlige og forretningsmæssige forhold. Alt sammen med henblik på den rigtige løsning for klienten.

“Alle relevante retsgrundlag anvendes og overholdes”

“Alle sager behandles tilstrækkeligt bredt og dybt”

Skatteret

Momsret

Afgiftsret

Forvaltningsret

Forretningsområder

Der ydes juridisk rådgivning og klagesags- og retssagsførelse inden for bl.a. følgende områder.

Alle klienter er den vigtigste

Det bedste for klienten

Første møde er gratis og uforpligtende. Pris- og opdragsoplysninger tilgår i givet fald skriftligt efter mødet.

Kontakt mig

Første møde er gratis og uforpligtende. Pris- og opdragsoplysninger tilgår i givet fald skriftligt efter mødet.