Anti-bestikkelsespolitik

RSN Advokatfirma må ikke modtage gaver fra eller give gaver til offentligt ansatte, ansatte hos klienter eller politikere, medmindre gaven har en bagatelagtig karakter som fx en kop kaffe, eet glas vin eller een øl. RSN Advokatfirma må gerne i privatsfæren give sædvanlige gaver i forbindelse med fx en fødselsdag til offentligt ansatte, ansatte hos klienter eller politikere.

Det er muligt for RSN Advokatfirma i faglig sammenhæng at mødes med offentligt ansatte, ansatte hos erhvervsklienter eller politikere, men der må alene forsøges påvirkning på det generelle niveau og aldrig i forhold til konkrete sager eller konkrete økonomiske interesser.

I øvrigt vil RSN Advokatfirma i alle tilfælde undersøge og overholde de retningslinjer, som fx Ombudsmanden har fastsat for offentlige ansatte og politikere, eller retningslinjerne for fx gaver hos private erhvervsklienter.

RSN Advokatfirma vil aldrig vige fra at føre en klients sag bedst muligt eller 100 procent /med samtlige relevante retsgrundlag og fakta ud fra interesser i forhold til andre klienters sager eller muligheden for at opnå et gunstigt økonomisk resultat for firmaet i øvrigt. RSN Advokatfirma vil aldrig indgå direkte eller indirekte underhåndsaftaler med offentligt ansatte, andre advokatfirmaer, herunder Kammeradvokaten, ansatte hos erhvervsklienter eller politikere om juridisk passivitet eller juridisk aktivitet i strid med bl.a. retsplejelovens § 129 og/eller klientens interesser.

RSN Advokatfirma bekender sig til ikke-korruption, lovlig konkurrence og vestlige frihedsrettigheder i fornøden respekt for andre kulturer og styreformer eller frihed under loven. Og det er muligt at deltage i offentlig politisk aktivitet, herunder politiske erhvervsklubber mod sædvanlig, beskeden betaling.