Hvidvaskregler

RSN Advokatfirma er underlagt hvidvaskloven. Derfor er vi forpligtede til at indsamle og bevare vore klienters identitetsoplysninger inden for databeskyttelsesreglerne.

Ved oprettelsen af en sag vil klienten derfor skulle dokumentere sit CPR-nr. og/eller CVR-nr. samt efter omstændighederne skulle dokumentere en række andre identitetsoplysninger.

RSN Advokatfirma er tillige forpligtet til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at transaktionerne har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. RSN Advokatfirma er efter omstændighederne forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet.