Erfaren advokat. Klientfokuseret tilgang.

Rasmus Smith Nielsen har i mange år arbejdet med skatte-, moms- og afgiftsret og offentlig ret samt arbejdet med erhvervs- og selskabsret. Sin arbejdserfaring har Rasmus Smith Nielsen bl.a. fra Landsskatteretten og Skatteministeriet samt fra advokatfirmaer og internationale revisions- og rådgivningsfirmaer.

Han har tillige været konstitueret byretsdommer og eksternt ansat ved Revisornævnet.

Ved siden af sit arbejde har Rasmus Smith Nielsen undervist i forfatningsret, menneskeret, forvaltningsret, skatteret og EU-ret ved Københavns Universitet. Han har skrevet en række videnskabelige artikler inden for disse områder.

Han har ført og fører tillige en række retssager ved domstolene og klagesager ved Landsskatteretten inden for skatteret i samvirke med andre retsgrundlag. Rasmus Smith Nielsen har møderet for landsretterne.

Rasmus Smith Nielsen har derfor stor indsigt i krydsfelterne og samvirket mellem skatte-, moms- og afgiftsret samt bl.a. selskabsret, forfatningsret, EU-ret, forvaltningsret, herunder skatteforvaltningsret, familieret, strafferet og erstatningsret.

Han vil derfor både i klagesager, i retssager og ved rådgivning kunne yde en såkaldt juridisk 360-graders tilgang og tage højde for fx økonomiske, personlige og forretningsmæssige forhold. Alt sammen med henblik på den rigtige løsning for klienten.

“Alle relevante retsgrundlag anvendes og overholdes”

“Alle sager behandles tilstrækkeligt bredt og dybt”

CURRICULUM VITAE

UDDANNELSE

2004 Cand.jur., Københavns Universitet.

2018 Advokat.

ANSÆTTELSER

2004 – 2005 Fuldmægtig, Københavns Amt (Sundhedsforvaltningen).

2005 – 2008 Fuldmægtig, Landsskatteretten (bl.a. ejendomsbeskatning og international beskatning).

2008 Advokatfuldmægtig, Plesner Advokatfirma (afdelingen for Corporate Finance).

2008 – 2011 Fuldmægtig, Landsskatteretten (bl.a. erhvervsbeskatning og transfer pricing).

2011 Konstitueret byretsdommer, Retten i Kolding

2011 – 2012 Fuldmægtig, Skatteministeriet (moms og afgifter).

2012 – 2013 Fuldmægtig, Landsskatteretten (bl.a. selskabsbeskatning og registreringsafgift).

2014 – 2015 Fuldmægtig i Skatteankestyrelsen (bl.a. selskabsbeskatning, erhvervsbeskatning og registreringsafgift).

2014 – 2015 Ekstern juridisk sekretær, Revisornævnet.

2015 – 2016 Advokatfuldmægtig, Advokatfirmaet Németh & Sigetty.

2016 – 2017 Manager, KPMG Acor Tax (indirekte skatter/moms og afgifter).

2017 Manager, Deloitte (indirekte skatter/moms og afgifter).

2018 Sælgende jurist, Familietestamente.

2018 – 2019 Advokat, Skatteadvokaterne – Simonsen Henrichsen Advokater.

UNDERVISNING

2004 – 2012 Manuduktør/undervisningsassistent i faget Forfatningsret, Københavns Universitet (statsret, menneskeret og i perioder EU-ret samt folkeret).

2010 – 2013 Manuduktør/undervisningsassistent i faget Forvaltningsret, Københavns Universitet, herunder vejleder ved bachelorprojektet.

2010 – 2011 Underviser for SKATs medarbejdere i faget Juridisk Metode, Forvaltningshøjskolen/Metropol (retskildelære, statsret, forvaltningsret mv.).

2012 – 2013 Undervisningsassistent i faget Individets Grundlæggende Rettigheder, Københavns Universitet, herunder censor/eksaminator.

2012 – 2013 Undervisningsassistent i faget Institutionel Forfatningsret og EU-forfatningsret, Københavns Universitet, herunder censor/eksaminator.

2013 – 2014 Ekstern lektorvikar i faget Grundlæggende Skatteret, Københavns Universitet, herunder eksaminator.

2016 – 2019 Undervisningsassistent i faget i Institutionel Forfatningsret og EU-forfatningsret, Københavns Universitet.

2018 – 2020 Undervisningsassistent i faget EU-ret, Fri Bevægelighed, Københavns Universitet, herunder eksaminator/censor.

VIDENSKABELIGE ARTIKLER

2013 TfS 2013, 651.

2014 TfS 2014, 100, TfS 2014, 303, TfS 2014, 715 og TfS 2014, 776.

2015 TfS 2015, 282 og SpO 2015.487.

2016 SpO 2016.117, engelsksproget artikel på www.ssrn.com, TfS 2016, 409, TfS 2016, 488 og TfS 2016, 638.

2017 TfS 2017, 28, TfS 2017, 177 og SpO 2017.209 samt to artikler på www.ssrn.com.

2018 Fire artikler på www.ssrn.com, engelsksproget artikel/et blogindlæg på www.constitutional-change.com,  SpO 2018.109 og TfS 2018, 679.

2019 Tre artikler på www.ssrn.com.

2020 Tre artikler på www.ssrn.com, en ph.d.-afhandling på www.ssrn.com, en artikel i European Taxation, Volume 60, No 8 (IBFD) og kort indlæg i Weekendavisen af 18. december 2020.

2021 EU Law Live (www.eulawlive.com), Op-Ed, 2. august 2021, og to artikler på www.ssrn.com.

2022 Tre artikler på www.ssrn.com.

2024 Kommentar af 22. februar i RÆSON (raeson.dk) og en artikel på www.ssrn.com.

TILLIDSHVERV

2003 – 2012 Juridisk rådgiver, Københavns Retshjælp.

MEDLEMSSKABER

2016 Danske Skatteadvokater.

2018 – Danske Skatteadvokater.