}

8.00 - 22.00

Man – Søn

+45 30 11 77 66

Fokuseret på klienten

360-graders juridisk rådgivning og sagsførelse inden for bl.a. skatte-, moms- og afgiftsret med klienten i fokus

Fokuseret på klienten

360-graders juridisk rådgivning og sagsførelse inden for bl.a. skatte-, moms- og afgiftsret med klienten i fokus

Fokuseret på klienten

360-graders juridisk rådgivning og sagsførelse inden for bl.a. skatte-, moms- og afgiftsret med klienten i fokus

Fokuseret på klienten

360-graders juridisk rådgivning og sagsførelse inden for bl.a. skatte-, moms- og afgiftsret med klienten i fokus

Fokuseret på klienten

360-graders juridisk rådgivning og sagsførelse inden for bl.a. skatte-, moms- og afgiftsret med klienten i fokus

Fokuseret på klienten

360-graders juridisk rådgivning og sagsførelse inden for bl.a. skatte-, moms- og afgiftsret med klienten i fokus

Erfaren advokat. Klientfokuseret tilgang.

RSN Advokatfirma er specialiseret i skatteret, momsret og afgiftsret samt retsområder styrende herfor og i tilknytning hertil. RSN Advokatfirma har betydelig erfaring med rådgivning og klagesags- og retssagsførelse inden for sine forretningsområder.

RSN Advokatfirma bistår bl.a. i sager vedrørende:

  • Tvister med Skattestyrelsen, Momsstyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen m.fl. og indbringelse af afgørelser for Landsskatteretten.
  • Indbringelse af afgørelser fra Landsskatteretten og skatteankenævn til domstolene.
  • Skatterådgivning, momsrådgivning og afgiftsrådgivning, herunder gerne inden dispositionerne foretages.
  • Straffesager, herunder før og/eller efter sigtelse, i forbindelse med skattesager, momssager og afgiftssager.
  • Generel juridisk bistand inden for forretningsområderne som offentlig ret, erhvervsret og selskabsret, herunder rådgivning og førelse af klagesager, retssager og voldgiftssager.

 

Rasmus Smith Nielsen har i mange år arbejdet med skatte-, moms- og afgiftsret og offentlig ret samt arbejdet med erhvervs- og selskabsret. Sin arbejdserfaring har Rasmus Smith Nielsen bl.a. fra Landsskatteretten og Skatteministeriet samt fra advokatfirmaer og internationale revisions- og rådgivningsfirmaer.

Han har tillige været konstitueret byretsdommer og eksternt ansat ved Revisornævnet.

Ved siden af sit arbejde har Rasmus Smith Nielsen undervist i forfatningsret, menneskeret, forvaltningsret, skatteret og EU-ret ved Københavns Universitet. Han har skrevet en række videnskabelige artikler inden for disse områder.

Han har ført og fører tillige en række retssager ved domstolene og klagesager ved Landsskatteretten inden for skatteret i samvirke med andre retsgrundlag.

Rasmus Smith Nielsen har derfor stor indsigt i krydsfelterne og samvirket mellem skatte-, moms- og afgiftsret samt bl.a. selskabsret, forfatningsret, EU-ret, forvaltningsret, herunder skatteforvaltningsret, familieret, strafferet og erstatningsret.

Han vil derfor både i klagesager, i retssager og ved rådgivning kunne yde en såkaldt juridisk 360-graders tilgang og tage højde for fx økonomiske, personlige og forretningsmæssige forhold. Alt sammen med henblik på den rigtige løsning for klienten.

“Alle relevante retsgrundlag anvendes og overholdes”

“Alle sager behandles tilstrækkeligt bredt og dybt”

Forretningsområder

Der ydes juridisk rådgivning og klagesags- og retssagsførelse inden for bl.a. følgende områder.

Skatteret

Skatteret

Skatteret Skatteret er kompliceret i sig selv. Det er endnu mere kompliceret i samvirke med og i krydsfelter med andre retsgrundlag. Bl.a. følgende skatteretlige områder rådgives og føres der klage- og retssager indenfor:   Lovhjemmels- og hjemmelsproblemer inden...

Momsret

Momsret

Momsret Lovhjemmels- og hjemmelsproblemer inden for momsretten, herunder i forhold til momssystemdirektivet. Momsretlig compliance eller kontrol af foretagne eller påtænke dispositioner via bl.a. bindende svar. Momsretlig compliance eller kontrol af foretagne eller...

Afgiftsret

Afgiftsret

Afgiftsret Lovhjemmels- og hjemmelsproblemer inden for afgiftsretten, herunder i forhold til de harmoniserede EU-retlige områder. Afgiftsretlig compliance eller kontrol af foretagne eller påtænke dispositioner via bl.a. bindende svar. Afgiftsretlig compliance eller...

Statsret

Statsret

Statsret Rådgivning, notater og sagsførelse, herunder i sammenhæng med skatteret, momsret og afgiftsret.

Forvaltningsret

Forvaltningsret

Forvaltningsret Sagsbehandlingsfejl, hjemmelsmangler og samvirke mellem retsgrundlag både i forhold til rådgivning og klage- og retssager inden for alle offentlige områder.

EU-forvaltningsret

EU-forvaltningsret

EU-forvaltningsret EU-institutionernes overholdelse af EU-rettens sagsbehandlingsregler samt danske myndigheders overholdelse af EU-rettens sagsbehandlingsregler. Klage- og retssagsførelse vedr. EU-retsakters eller dansk rets forenelighed med TEU og TEUF og...

Skatteforvaltningsret

Skatteforvaltningsret

Skatteforvaltningsret Sagsbehandlingsfejl, hjemmelsmangler og samvirke mellem retsgrundlag både i forhold til rådgivning og klage- og retssager inden for skatte-, moms- og afgiftsret.

EU-forfatningsret

EU-forfatningsret

EU-forfatningsret Klage- og retssagsførelse vedr. EU-retsakters eller dansk rets forenelighed med TEU og TEUF og EU-Charteret samt rådgivning herom.

Alle klienter er den vigtigste

Det bedste for klienten

Første møde er gratis og uforpligtende. Pris- og opdragsoplysninger tilgår i givet fald skriftligt efter mødet.

Kontakt mig

Første møde er gratis og uforpligtende. Pris- og opdragsoplysninger tilgår i givet fald skriftligt efter mødet.

Tel: +45 30 11 77 66