}

8.00 - 22.00

Man – Søn

+45 30 11 77 66

Forretningsområder

Skatteret

Skatteret

Skatteret Skatteret er kompliceret i sig selv. Det er endnu mere kompliceret i samvirke med og i krydsfelter med andre retsgrundlag. Bl.a. følgende skatteretlige områder rådgives og føres der klage- og retssager indenfor:   Lovhjemmels- og hjemmelsproblemer inden...

Momsret

Momsret

Momsret Lovhjemmels- og hjemmelsproblemer inden for momsretten, herunder i forhold til momssystemdirektivet. Momsretlig compliance eller kontrol af foretagne eller påtænke dispositioner via bl.a. bindende svar. Momsretlig compliance eller kontrol af foretagne eller...

Afgiftsret

Afgiftsret

Afgiftsret Lovhjemmels- og hjemmelsproblemer inden for afgiftsretten, herunder i forhold til de harmoniserede EU-retlige områder. Afgiftsretlig compliance eller kontrol af foretagne eller påtænke dispositioner via bl.a. bindende svar. Afgiftsretlig compliance eller...

Statsret

Statsret

Statsret Rådgivning, notater og sagsførelse, herunder i sammenhæng med skatteret, momsret og afgiftsret.

Forvaltningsret

Forvaltningsret

Forvaltningsret Sagsbehandlingsfejl, hjemmelsmangler og samvirke mellem retsgrundlag både i forhold til rådgivning og klage- og retssager inden for alle offentlige områder.

EU-forvaltningsret

EU-forvaltningsret

EU-forvaltningsret EU-institutionernes overholdelse af EU-rettens sagsbehandlingsregler samt danske myndigheders overholdelse af EU-rettens sagsbehandlingsregler. Klage- og retssagsførelse vedr. EU-retsakters eller dansk rets forenelighed med TEU og TEUF og...

Skatteforvaltningsret

Skatteforvaltningsret

Skatteforvaltningsret Sagsbehandlingsfejl, hjemmelsmangler og samvirke mellem retsgrundlag både i forhold til rådgivning og klage- og retssager inden for skatte-, moms- og afgiftsret.

EU-forfatningsret

EU-forfatningsret

EU-forfatningsret Klage- og retssagsførelse vedr. EU-retsakters eller dansk rets forenelighed med TEU og TEUF og EU-Charteret samt rådgivning herom.

EU-ret — Fri bevægelighed

EU-ret — Fri bevægelighed

EU-ret — Fri bevægelighed Stor ekspertise i regler for fri bevægelighed af arbejdskraft indenfor EU Stor ekspertise i regler for bevægelighed af arbejdskraft mellem EU og Storbritanien

Selskabsret

Selskabsret

Selskabsret Stiftelse af og rådgivning vedrørende selskaber. Kapitaltilførelser m.v. Aktieombytning m.v. Virksomhedsomdannelse.

Erhvervsret

Erhvervsret

Erhvervsret Rådgivning om og udfærdigelse af kontrakter, aftaler m.v. samt retssagsførelse vedrørende sådanne retsforhold med inddragelse af forretningsmæssige og personlige forhold. Førelse af voldgifts- og retssager.

Familie- og arveret

Familie- og arveret

Familie- og arveret Testamente, ægtepagt, fremtidsfuldmagt, herunder i forbindelse med generationsskifte.

Generationsskifte

Generationsskifte

Generationsskifte Rådgivning vedrørende og faktisk gennemførelse af generationsskifte.

Virksomhedsoverdragelser

Virksomhedsoverdragelser

Virksomhedsoverdragelser Due diligence, kontraktsgrundlag, herunder SPA, forhandling og rådgivning. Skatte-, moms- og afgiftsmæssig due diligence, herunder som separat ydelse.

Statsstøtte

Statsstøtte

Statsstøtte Rådgivning om lovlig og ulovlig statsstøtte, herunder i samvirke med skatteret, momsret, afgiftsret og toldret.

Legal tech

Legal tech

Legal tech Udvikling af og/eller juridisk due diligence og compliance vedrørende legal tech.

Start up

Start up

Start up Samlet advokatbistand og rådgivning vedr. opstart af virksomhed, herunder skat, moms og afgifter.

Enterpriseret

Enterpriseret

Entrepriseret Udarbejdelse af kontrakts-/aftalegrundlag ved entreprise eller materialeleverance. Voldgifts- og retssagsførelse.

Sportsret

Sportsret

Sportsret Kontraktsudarbejdelse, forhandling og/eller rådgivning vedr. skattemæssige forhold mv. til spillere og/eller agenter. Kontraktsudarbejdelse, forhandling og/eller rådgivning vedr. skattemæssige forhold mv. til klubber.