Forretningsområder

Skatteret – klagesags- og retssagsførelse

Skatteret – klagesags- og retssagsførelse

Skatteret er et komplekst og konstant skiftende område af lovgivningen. Det er endnu mere kompliceret i samvirke med og i krydsfelter med andre retsgrundlag. På grund af sin kompleksitet er det nødvendigt, at klagesags- og retssagsførelse inden for skatteret foretages...

Skatterådgivning

Skatterådgivning

Har du brug for skatterådgivning? Du kan få brug for skatterådgivning, hvis du er privatperson eller virksomhed. RSN Advokatfirma bistår både private personer og erhvervsdrivende, uanset hvor kompliceret opdraget eller skatterådgivningen er. Skatterådgivning er...

Momsret

Momsret

Advokat med speciale i momsret RSN Advokatfirma kan bistå private og erhvervsdrivende med bl.a. følgende forhold inden for momsretten: Lovhjemmels- og hjemmelsproblemer inden for momsretten, herunder i forhold til momssystemdirektivet. Momsretlig compliance eller...

Afgiftsret, herunder registreringsafgift

Afgiftsret, herunder registreringsafgift

Afgiftsret, herunder registreringsafgift Lovhjemmels- og hjemmelsproblemer inden for afgiftsretten, herunder i forhold til de harmoniserede EU-retlige områder. Afgiftsretlig compliance eller kontrol af foretagne eller påtænke dispositioner via bl.a. bindende svar....

Toldret

Toldret

Toldret Lovhjemmels- og hjemmelsproblemer inden for toldretten, herunder i forhold til de harmoniserede EU-retlige områder. Toldretlig compliance eller kontrol af foretagne eller påtænke dispositioner via bl.a. bindende svar. Toldretlig compliance eller kontrol af...

Entrepriseret

Entrepriseret

RSN Advokatfirma bistår inden for entrepriseret/byggeret med Juridisk rådgivning Udbud og tilbud Voldgiftssags- og retssagsførelse RSN Advokatfirma, der er ekspert i entrepriseret, bistår inden for entrepriseret/byggeret med juridisk rådgivning, udbud og tilbud samt...

Statsret og EU-forfatningsret

Statsret og EU-forfatningsret

Statsret Rådgivning, notater og sagsførelse, herunder i sammenhæng med skatteret, momsret og afgiftsret. EU-forfatningsret Klage- og retssagsførelse vedr. EU-retsakters eller dansk rets forenelighed med TEU og TEUF og EU-Charteret samt rådgivning herom. Gratis første...

Forvaltningsret og EU-forvaltningsret

Forvaltningsret og EU-forvaltningsret

Forvaltningsret Sagsbehandlingsfejl, hjemmelsmangler og samvirke mellem retsgrundlag både i forhold til rådgivning og klage- og retssager inden for alle offentlige områder. EU-forvaltningsret EU-institutionernes overholdelse af EU-rettens sagsbehandlingsregler samt...

Skatteforvaltningsret

Skatteforvaltningsret

Skatteforvaltningsret Sagsbehandlingsfejl, hjemmelsmangler og samvirke mellem retsgrundlag både i forhold til rådgivning og klage- og retssager inden for skatte-, moms- og afgiftsret. Gratis første møde om sagenSpeciale i skatteret, momsret og afgiftsretPrivat &...

EU-ret — Fri bevægelighed

EU-ret — Fri bevægelighed

EU-ret — Fri bevægelighed Stor ekspertise i regler for fri bevægelighed af arbejdskraft indenfor EU Stor ekspertise i regler for bevægelighed af arbejdskraft mellem EU og Storbritanien Gratis første møde om sagenEkpertise i EU-ret Fri bevægelighedPrivat & Erhverv...

Selskabsret

Selskabsret

Selskabsret Stiftelse af og rådgivning vedrørende selskaber. Kapitaltilførelser m.v. Aktieombytning m.v. Virksomhedsomdannelse. Valg af selskabsstruktur, herunder i sammenhæng med skattemæssige overvejelser. Gratis første møde om sagen360-graders juridisk...

Erhvervsret

Erhvervsret

Erhvervsret Rådgivning om og udfærdigelse af kontrakter, aftaler m.v. samt retssagsførelse vedrørende sådanne retsforhold med inddragelse af forretningsmæssige og personlige forhold. Førelse af voldgifts- og retssager. Gratis første møde om sagen360-graders juridisk...

Familie- og arveret

Familie- og arveret

Familie- og arveret Testamente, ægtepagt, fremtidsfuldmagt, herunder i forbindelse med generationsskifte. Gratis første møde om sagen360-graders juridisk tilgangPrivat & Erhverv Advokatbistand til familie- og arveret Første møde er gratis og uforpligtende. Pris-...

Generationsskifte

Generationsskifte

Generationsskifte Rådgivning vedrørende og faktisk gennemførelse af generationsskifte. Gratis første møde om sagen360-graders juridisk tilgangPrivat & Erhverv Advokatbistand til generationsskifte Første møde er gratis og uforpligtende. Pris- og opdragsoplysninger...

Virksomhedsoverdragelser

Virksomhedsoverdragelser

Due diligence, kontraktsgrundlag, herunder SPA, forhandling og rådgivning. Skatte-, moms- og afgiftsmæssig due diligence, herunder som separat ydelse. Gratis første møde om sagen360-graders juridisk tilgangPrivat & Erhverv Advokatbistand til...

Menneskerettigheder

Menneskerettigheder

Beskyttelsen af ejendomsretten i sammenhæng med skatte-, moms- og afgiftsret. Menneskerettigheder på alle andre relevante områder, herunder familieret. Gratis første møde om sagen360-graders juridisk tilgangPrivat & Erhverv Advokatbistand til menneskerettigheder...

Skattestrafferet

Skattestrafferet

Beskikket forsvarer i skattestraffesager, herunder bødesager (statskasse udreder ved frikendelse samtlige sagsomkostninger og lægger ud). Møder med Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen m.fl. vedrørende fx bortfald eller nedsættelse af bødekrav. Konkurskarantænesager....

Statsstøtte

Statsstøtte

Rådgivning om lovlig og ulovlig statsstøtte, herunder i samvirke med skatteret, momsret, afgiftsret og toldret. Gratis første møde om sagenSpeciale i skatteret, momsret og afgiftsretPrivat & Erhverv Advokatbistand til statsstøtte Første møde er gratis og...

Legal tech

Legal tech

Udvikling af og/eller juridisk due diligence og compliance vedrørende legal tech. Gratis første møde om sagen Juridisk due diligence og compliancePrivat & Erhverv Advokatbistand til legal tech Første møde er gratis og uforpligtende. Pris- og opdragsoplysninger...

Start up

Start up

Samlet advokatbistand og rådgivning vedr. opstart af virksomhed, herunder skat, moms og afgifter. Gratis første møde om sagenSpeciale i skat, moms og afgifterPrivat & Erhverv Advokatbistand til Start up Første møde er gratis og uforpligtende. Pris- og...

Kommunalret

Kommunalret

Rådgivning, notater og sagsførelse, herunder i sammenhæng med skatteret, momsret og afgiftsret. Gratis første møde om sagenSpeciale i skatteret, momsret og afgiftsretPrivat & Erhverv Advokatbistand til kommunalret Første møde er gratis og uforpligtende. Pris- og...

Sportsret

Sportsret

Kontraktsudarbejdelse, forhandling og/eller rådgivning vedr. skattemæssige forhold mv. til spillere og/eller agenter. Kontraktsudarbejdelse, forhandling og/eller rådgivning vedr. skattemæssige forhold mv. til klubber. Gratis første møde om sagenSpeciale i...