Privatlivspolitik

1. Den databeskyttelsesansvarlige

Den databeskyttelsesansvarlige er RSN Advokatfirma.

 

2. Behandling af personoplysninger

RSN Advokatfirma behandler i en række tilfælde personlysninger.

Behandlingen foretages i overensstemmelse med Datatilsynets anvisninger og i løbende dialog med Advokatsamfundet og Danske Advokater.

RSN Advokatfirma behandler personoplysningerne fortroligt og videregiver normalt ikke oplysningerne til tredjeparter. Dette kan dog ske til specifikke klienter, modparter, myndigheder og/eller domstole.

Personoplysningerne kan overlades til eksterne leverandører, herunder databehandler, som bistår RSN Advokatfirma med driften af virksomheden.

 

3. Klientens rettigheder

Klienten har følgende rettigheder:
(i) Ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger
(ii) Ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, herunder i forhold til direkte markedsføring.
(iii) Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på samtykke, har klienten ret til at tilbagekalde sit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen fortaget inden klientens tilbagekaldelse af sit samtykke.
(iv) Klienten har ret til at modtage de personoplysninger, klienten har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt maskinlæsbart format (dataportabilitet).
(v) Klienten kan altid indgive en klage til Datatilsynet.