Selskabsret

Selskabsret

  • Stiftelse af og rådgivning vedrørende selskaber.
  • Kapitaltilførelser m.v.
  • Aktieombytning m.v.
  • Virksomhedsomdannelse.
  • Valg af selskabsstruktur, herunder i sammenhæng med skattemæssige overvejelser.
Z

Gratis første møde om sagen

Z

360-graders juridisk tilgang

Z

Privat & Erhverv

Advokatbistand til selskabsret

Første møde er gratis og uforpligtende. Pris- og opdragsoplysninger tilgår i givet fald skriftligt efter mødet.

Rasmus Smith Nielsen har i mange år arbejdet med skatte-, moms- og afgiftsret og offentlig ret samt arbejdet med erhvervs- og selskabsret. Sin arbejdserfaring har Rasmus Smith Nielsen bl.a. fra Landsskatteretten og Skatteministeriet samt fra advokatfirmaer og internationale revisions- og rådgivningsfirmaer.

Han har ført og fører tillige en række retssager ved domstolene og klagesager ved Landsskatteretten inden for skatteret i samvirke med andre retsgrundlag.

Rasmus Smith Nielsen har derfor stor indsigt i krydsfelterne og samvirket mellem skatte-, moms- og afgiftsret samt bl.a. selskabsret, forfatningsret, EU-ret, forvaltningsret, herunder skatteforvaltningsret, familieret, strafferet og erstatningsret.

Han vil derfor både i klagesager, i retssager og ved rådgivning kunne yde en såkaldt juridisk 360-graders tilgang og tage højde for fx økonomiske, personlige og forretningsmæssige forhold. Alt sammen med henblik på den rigtige løsning for klienten.

“Alle relevante retsgrundlag anvendes og overholdes”

FRIKENDT FRA KONKURSKARANTÆNE

RSN Advokatfirma har fået frikendt sin klient fra konkurskarantæne ved Sø- og Handelsretten, herunder vedrørende skatte- og momsspørgsmål, idet kurator har hævet sagen.

DELVIST MEDHOLD I LANDSSKATTERETTEN

RSN Advokatfirma har på vegne af en privat klient opnået delvist medhold i Landsskatteretten inklusiv mulig forhøjelse af fradrag.

KONKURSKARANTÆNEPERIODE NEDSAT

RSN Advokatfirma har fået nedsat sin klients konkurskarantæneperiode med ca. 33 procent i en sag bl.a. vedrørende skatte- og momsspørgsmål.

Kendelsen fra Sø- og Handelsretten vil blive indbragt for landsretten.

Kontakt mig

Første møde er gratis og uforpligtende. Pris- og opdragsoplysninger tilgår i givet fald skriftligt efter mødet.

Tel: +45 30 11 77 66

Email: rsn@rsnadvokatfirma.dk

Privatlivspolitik