}

8.00 - 22.00

Man – Søn

+45 30 11 77 66

Afgiftsret

  • Lovhjemmels- og hjemmelsproblemer inden for afgiftsretten, herunder i forhold til de harmoniserede EU-retlige områder.
  • Afgiftsretlig compliance eller kontrol af foretagne eller påtænke dispositioner via bl.a. bindende svar.
  • Afgiftsretlig compliance eller kontrol af foretagne eller påtænke dispositioner med mulige besparelser eller fordyrelser.
  • Klage- og retssagsførelse vedrørende afgiftsret, herunder registreringsafgift.
  • Afgiftsretlig due diligencen ved virksomhedsoverdragelser.
  • Registreringsafgift.
  • Boafgift.