}

8.00 - 22.00

Man – Søn

+45 30 11 77 66

Skatteret

Skatteret er kompliceret i sig selv. Det er endnu mere kompliceret i samvirke med og i krydsfelter med andre retsgrundlag. Bl.a. følgende skatteretlige områder rådgives og føres der klage- og retssager indenfor:

 

 • Lovhjemmels- og hjemmelsproblemer inden for skatteretten.
 • Skatteretlig compliance eller kontrol af foretagne eller påtænke dispositioner via bl.a. bindende svar.
 • Skattemæssig compliance eller kontrol af foretagne eller påtænke dispositioner med mulige besparelser eller fordyrelser.
 • Tilbagesøgning af uretmæssigt betalt skat.
 • Ejendomsavancebeskatning eller mulig fritagelse herfor.
 • Beskatning ved udlejning eller til rådighedstillelse af fast ejendom.
 • Til- og fraflytningsbeskatning samt de skatteretlige grænser herfor.
 • Fritagelse for beskatning ved salg af ejendele.
 • Rådgivning vedrørende nærings- og spekulationsbeskatning.
 • Undgåelse af dobbeltbeskatning eller tripelbeskatning.
 • Virksomheds- og kapitalafkastordningen.
 • International beskatning og dobbeltbeskatningsoverenskomster.
 • Skatteretlig due diligence ved virksomhedsoverdragelser.
 • Kontakt til og sager mod Gældsstyrelsen.