}

8.00 - 22.00

Man – Søn

+45 30 11 77 66

Momsret

  • Lovhjemmels- og hjemmelsproblemer inden for momsretten, herunder i forhold til momssystemdirektivet.
  • Momsretlig compliance eller kontrol af foretagne eller påtænke dispositioner via bl.a. bindende svar.
  • Momsretlig compliance eller kontrol af foretagne eller påtænke dispositioner med mulige besparelser eller fordyrelser.
  • Klage- og retssagsførelse vedrørende moms.
  • Momsretlige due diligence ved virksomhedsoverdragelser.
  • Moms og fast ejendom.
  • Momspligt eller momsfritagelse.
  • Moms og offentlig virksomhed.
  • Moms og den finansielle sektor.